Lysstoffrør fases ut

EU-direktivet RoHS innebærer at konvensjonelle lysstoffrør og damplamper ikke lenger produseres eller importeres. Norske bedrifter må ta grep, men det er mye å spare.

RoHS er en forkortelse for Restriction of Hazardous Substances. Dette EU-direktivet skal kutte utslipp av en rekke helse- og miljøskadelige stoffer tradisjonelt brukt i elektroniske og elektriske produkter. 

Kvikksølv er ett av disse stoffene, og det har blitt brukt i tradisjonelle lysstoffrør.

Resultatet er produksjon- og importstopp av alle lysstoffrør og halogenstifter. Lagrene vil dermed gå tomme, og norske bedrifter må ta grep. Heldigvis er dette investeringer som betaler seg på relativt kort tid.

De vanligste alternativene ved bytte til LED

1. Helt nytt lysanlegg

Mange bedrifter kan spare så mye som 90 % av energien brukt på belysning ved å investere i nye LED-armaturer. Ved å bytte til nye armaturer, får du mulighet til å benytte smart lysstyring, noe som igjen gir deg mange fordeler, deriblant inntil 90 % energireduksjon. 

2. Bytte hele armaturen

Skifter du ut armaturen 1:1 kan du oppnå inntil 80 % energireduksjon. Mange velger denne løsningen, men opplever at det blir for mye lys. Det er fordi nye LED-armaturer gir langt bedre lysutbytte enn gamle armaturer. Dette er en av grunnene til at vi anbefaler en befaring før utskiftning. 

3. Bytte armaturens innmat

I verneverdige bygg eller armaturer, kan det være aktuelt å kun bytte komponentene. Om du ønsker denne løsningen, hjelper vi deg med hele prosessen. 

4. Sette inn LED-lysrør i gamle lamper

Dette alternativet anbefales ikke, og grunnene er mange. Oppsummert skyldes det at en lampe for lysstoffrør er bygget med en helt annen teknologi enn en LED-armatur. DSB har gjor oss oppmerksomme på at om det kun skiftes til nye LED-lysrør, vil det være berøringsfare. 

Hvorfor ikke erstatte lysrørene med LED?

Det kan være fristende å velge alternativ 4, men det anbefales ikke. Her er de viktigste grunnene til hvorfor ikke:

  1. CE-godkjenning på armturen gjelder ikke lenger
  2. Ansvaret for installasjonen flyttes til deg
  3. Fare for elektrisk støt*
  4. Dimmefunksjon kan svekkes eller ikke fungere
  5. Krav til EMC-testing (elektromagnetisk støy)

*DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) viser til rapporter om at LED-lysrør montert i armatur for lysstoffrør kan gi elektrisk støt. Dette skal kunne oppstå hvis den ene enden er plassert i sokkelen, og lysrøret roteres en halv omdreining.

Illustrasjonsbilde av et moderne kontor

LED har mange fordeler

  • Lavere energiforbruk - mer lys per watt
  • Mindre energi – lavere CO2-avtrykk
  • Fleksibelt i bruk med dimmere, sensorer og smart styring
  • Lengre levetid – mindre vedlikehold

Oppsummert vil et komplett bytte til LED gi bedriften lavere energikostnaderog en bedre miljøprofil. Prøv gjerne vår kalkulator for å se hvor mye du kan spare. Du kan også laste ned vår brosjyre som gir mer informasjon om fordelene ved å bytte til LED-armaturer. 

Vi tar hele jobben

Team Installasjon hjelper deg og din bedrift fra befaring og tilbud til installasjon, testing og godkjenninger. Håndtering og sortering av avfall er en viktig del av RoHS-direktivet, og også dette tar vi fullt ansvar for.

Send oss en henvendelse via skjemaet nedenfor for å komme i gang.