Om oss

Team Installasjon AS er en registrert elektroinstallatør som nå holder til i Varnaveien 1 i Moss. Fram til 2011 lå kontoret vårt i Oslo.

Allerede 14.11.1983 så Team Installasjon AS dagens lys. I 1983 ble bedriften stiftet av Rolf Groth og Jan Andersen og 01.01.2012 overtok Atle og Jarle Groth driften. De eier nå firmaet sammen med sin far, Rolf.

Vi har for tiden 21 ansatte, og har bred erfaring innen både industri -, butikk-, kontor- og boliginstallasjon samt installasjon i lagerhaller.

Team Installasjon a.s har Ekomnettautorisasjon og er registrert i DSB på virksomhetsområdene:

  • Bygning – lavspenningsanlegg
  • Industri – lavspenningsanlegg

Vi er en del av Eltera Gruppen Norge AS og medlem av NELFO, foreningen for EL- og IT-bedriftene i Norge.

Vår målsetning er å utføre arbeid av høy kvalitet til en riktig pris. Vi er derfor opptatt av å holde alle våre elektromontører oppdatert på, og å følge, dagens forskrifter og normer.